Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angolul idézetek "-"


Always forgive, but never forget! Learn from mistakes, but never regret,
People change, things go wrong, Just remember: life goes on...
~ Mindig bocsáss meg, de shoase felejts, Tanulj a hibákból, de sose bánj meg semmit, Az emberek változnak, a dolgok elromlanak, Csak emlékezz arra: az élet megy tovább...

Fools live to regret their words, wise men to regret their silence
~ A bolondok megbánják a szavakat, amit kimondtak, de a bölcsek azt bánják meg, amit nem mondtak ki

That it's the best to disregard their talk and judge people only their actions.
~ Legjobb, ha az embereket a tetteik és nem a szavaik alapján ítéled meg!

It's better to regret something you have done than to regret something you haven't done!!
~ Jobb megbánni valamit, amit megtettél, mint megbánni azt, amit nem tettél meg!

Without music life is like a journey through the desert
~ Az élet zene nélkül olyan, mint egy utazás a sivatagon keresztül

Only when the last tree has died, the last river has been poisoned and the last fish has been cought will we realize that we can't eat money!
~ Ha majd kivágtuk az utolsó fát, megszennyeztük az utolsó folyót és kifogtuk az utolsó halat is, akkor majd rájövünk, hogy a pénz nem ehető...

If i believe, i can achieve anything i want.
~ Bármit elérek, amit akarok, csak hinnem kell.

The meaning of life is giving life a meaning!
~ Az élet értelme az, hogy értelmet adj az életednek :)

Everyone deserves a second chance :)
~ Mindenki megérdemel egy második esélyt!

You can run, but you can't hide
~ Elfuthatsz, de el nem bújhatsz

When I feel the music i just let my body take control ;)
~ Mikor érzem a zenét, hagyom, hogy a testem irányítson

Some mistakes are too good to make only once
~ Néhány hiba túl jó ahhoz hogy csak egyszer kövessük el ;) 

If you get a chance,take it and let it changes your life.
Nobody said that I'd be easy,but I promised it would be worth it.
~ Ha kapsz egy esélyt, ragadd meg és hagyd, hogy ez talán megváltoztassa az életed. Senki nem mondta, hogy ez könnyű lesz, de annyit ígérhetek, hogy megéri :)

I have chosen this way: not to join a trend & not to follow a crowd - because it's right for me!
~ Én választottam ezt az utat: nem csatlakozom a divathoz és nem követem a tömeget ... mindezt csak azért, mert nekem így jó! :)

There are 2 kinds of evil people: people who do evil stuff & people who see evil stuff but don't stop it!
~ Kétféle gonosz ember létezik: az egyik, aki gonosz dolgokat csinál, a másik, aki látja, hogy vki gonosz dolgokat művel de mégsem állítja meg őt ...

It's easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top
~ Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás! :)

Women are wiser than men because they know less but understand more
~ A nők bölcsebbek mint a férfiak, mert a nők kevesebbet tudnak, de több mindent értenek meg

If you want it, go & get it because you only have one life to live /Sarah M. Gellar/
~ Ha valamit akarsz, menj és tedd meg, mert csak egy életed van ...

Impossible is just a word thrown around by small men who find it easier to live in an ordinary world than to explore the power they have to change it!
~ A lehetetlen csupán egy szó amivel azok a kis emberek dobálóznak, akiknek könnyebb egy hétköznapi világban élni mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra!

Don't cry because it's over - smile because it's happened! :)
~ Ne sírj azért, mert vége - mosolyogj azért mert megtörtént!

If you let your heart open up your mind
There's a whole new world on the other side
~ Ha kinyitnád a szíved és az elméd
az egész világot a másik oldaláról láthatnád :)

All kind of being have a purpose!
~ Minden létnek van értelme :)

Life ?.. Everybody knows that's just a temporary state which is break very quickly when we meet our fate!
~ Élet? Mindenki tudja hogy ez csak egy átmeneti állapot ami hamar megszakad hogyha találkozunk a végzetünkkel

If you want respect, you've got to take it!
~ Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, állj ki bátran magadért!

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools
~ A lehetetlen az a szó,ami csak a bolondok szótárában található meg!

Live like there's no tomorrow!
~ Élj úgy mintha nem lenne holnap :)

Say what you wanna say, do what you wanna do, regret nothing & don't let people to bring you down! :)
~ Mondd ki amit ki akarsz mondani, tedd azt amihez kedved van, ne bánj meg semmit és ne hagyd hogy az emberek elgyengítsenek! :) 

Smile! It's easier than explaining why you're crying
~ Mosolyogj! Ez sokkal egyszerűbb, mint elmagyarázni azt h miért sírsz

 Never regret something that once made you smile.
~ Soha ne sajnáld azt a dolgot ami valaha megmosolyogtatott :)

Keep your friends close, but your enemies closer!
~ Tartsd közel a barátaidat, de az ellenségeid még közelebb!

Live your life & love every second of it :)
~ Éld az életed, és szeresd minden percét!

You can't be old & wise if you were NeVeR young and crazy :)
~ Nem lehetsz öreg és bölcs anélkül, hogy valaha ne lettél volna fiatal és őrült <3

It feels like.. everything just disappears. No past, no future just the moment.
~ Olyan mintha minden eltűnne. Nincs múlt, nincs jövő, csak a pillanat :)

You can't change your fate. No man can.
~ Nem tudod megváltoztatni a sorsod: senki sem tudja...

Don't take life too seriously! You won't get out alive ;)
~ Ne vedd túl komolyan az életet! Úgysem éled túl :P

To fall is not to fail, you fail whan you don't try!

~ Elhibázni vmit nem hiba. A hiba az, ha meg sem próbálod... 

If you have a dream, just believe that you can achieve it, no matter what other people says just believe & your heart will show you the way :)
~ Ha vannak álmaid, csak higyj abba, hogy képes vagy őket megvalósítani,
nem számít, mit mondanak mások csak higyj, és a szíved meg fogja mutatni az utat

Sometimes you have to be lost, to find yourself
~ Néha el kell veszned ahhoz, hogy megtaláld önmagad <3

I eat when I bored, I fall for boys & believe in lies too easily, I have my best friends & my enemies, drama & memories, it's my life ... i'm just average teenager
~ Akkor eszek, mikor unatkozok, fiúkba esek bele & túl naív vagyok, vannak legjobb barátaim & ellenségeim, dráma & emlékek, ez az életem ... csak egy átlagos tini vagyok

The only way to see a RaiNbOw is to look through the RaiN ... :)
~ Ahhoz, hogy meglásd a sziváványt, el kell viselned az esőt is

The best way to make your dreams come true is to wake up!
~ A legjobb módja az álmaid megvalósításának az, ha felébredsz ... :)

Faulire is - if we learn of it - success :)
~ A hibák - ha tanulunk belőlük - sikeresek!

The greatest barrier to success is the fear of failure ...
~ A siker legnagyobb akadálya a kudarctól való félelem

To wish you were someone else is to waste the person you are!
~ Ha azt kívánod, bárcsak másvalaki lehetnél, elpocsékolod azt azt embert, aki vagy!

I hate all the people who blame me cause I say what I feel.
~ Utálom az embereket, akik bántanak engem azért, mert kimondom azt amit érzek!

Anyone can make you smile, many people can make you cry, but
it takes someone really special to make you smile with tears in your eyes :)
~ Akárki képes megmosolyogtatni, sokan tudnak sírásra késztetni, de igazán különlegessé az tesz valakit, ha megmosolyogtat - könnyekkel a szemedben :)

Believe in yourself and your dreams. If you don't, who will?!
~ Higyj magadban és az álmaidban. Ha te nem hiszel, akkor ki fog?!

I may not be perfect,but it's always me!
~ Lehet h nem vagyok tökéletes de legalább mindig önmagam vagyok ...

Live every day as if it were your last then some day... you'll be right!
~ Éld minden napodat úgy mintha az utolsó lenne, mert az egyik nap tényleg az lesz!

No tears, no fears remember there's always tomorrow!
~ Nincs könny, nincs félelem, emlékezz, hogy mindig van holnap!

Sometimes the simplest things mean the most.

~ Néha a legegyszerűbb dolgok jelentik a legtöbbet.

In dance there are no rules. If you're feeling the music, you can't go wrong!
~ A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul

If a man doesn't remember his past, he has no future...
~ Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem

Everything happens for a reason!
~ Minden okkal történik  :)

Too many people strive to be what others tell them to be,
but that means nothing! The point is just be yourself! :)
~ Túl sok ember törekszik arra, hogy az legyen, mint amit mások elvárnak tőle, de ez semmit sem jelent. A lényeg az, hogy önmagad legyél! :)


The most wasted day is that in which we have not laughed.
~ Az a legelpazaroltabb nap, amikor nincs részünk nevetésben

Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift ...
~ A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék!


The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart and my soul
~ Amikor érzem a zenét, elvesztem az irányítást az eszem, a testem, a szívem és a lelkem fölött

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Deals Propecia LesCoiday

LesCoiday,2019.11.05 13:32

Clomid Amenorrhee Ovulation [url=http://cialisong.com]cialis tablets for sale[/url] Viagra For Sale In Usa Can You Buy Zithromax Over The Counter Priligy 2012

Ingredients Amoxicillin LesCoiday

LesCoiday,2019.09.25 05:09

Vente Cialis 20 Mg Kamagra Naturel Propecia Coste Farmacia [url=http://lapizmoon.com]buy generic cialis online[/url] Cheap Deltasone Purchase Discount Finasteride Comprar Cialis Navarra

Unstable gradients disadvantaged deficit, multiply, daily, initially.

ucinezaqiweb,2019.05.06 10:47

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> shw.ydoj.erzes.eoldal.hu.scd.us http://mewkid.net/buy-prednisone/